by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że od 1 kwietnia 2024 r. nastąpi zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Strzałkowo.

Nowym podmiotem odbierającym odpady komunalne zostało Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław.

Wynik postępowania przetargowego spowodował, że w roku 2024 dla właścicieli budynków nie nastąpi zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku ubiegłego.

Stawka za odpady na dzień dzisiejszy pozostaje na niezmienionym poziomie 29,00 zł/os. i 28,00 zł/os. w przypadku posiadania kompostownika na nieruchomości.

Informujemy ponadto, że Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, będzie odbierać odpady komunalne wg aktualnie obowiązujących zasad.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zostaną dostarczone mieszkańcom do końca marca 2024 r. Dostępne są one również do pobrania poniżej.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *