by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

We wtorek, 19 marca w Strzałkowie odbyło się sesja absolutoryjna Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

 

Najważniejszym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi związku. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecni na posiedzeniu członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe, a następnie udzielili absolutorium zarządowi.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi było to ostatnie posiedzenie Związku Gmin Regionu Słupeckiego w obecnym składzie. Z tej okazji przewodnicząca zarządu Grażyna Kazuś podziękowała wszystkim członkom za owocną współpracę.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *