Oświata

Placówki publiczne:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzałkowie

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 275 02 07, 63 275 09 71,

Budynek przy ul. Ostrowskiej 8b: 63 275 05 00

Przedszkole: 63 222 31 89

e-mail: sekret-sp-strzalkowo@oswiata.org.pl

www.spstrzalkowo.pl

Dyrektor: Piotr Gałan


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce

Wólka 1

62-420 Strzałkowo

tel. 63 275 91 18

e-mail: szkola@pspwolka.pl

www.pspwolka.superszkolna.pl

Dyrektor: Piotr Kowalski

Placówki niepubliczne:

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie

Rolnicza 3a

62-420 Strzałkowo

tel. 63 275  01 70

e-mail: euroedukator@onet.pl

www.przedszkolestrzalkowo.pl

Ogłoszenia/komunikaty

Top