Rada Gminy

rada gminy

eSesja

Transmisja z obrad

 

Skład Rady Gminy Strzałkowo:

 

1.  Gałan Tomasz (przewodniczący)

2. Dubińska Jolanta (wiceprzewodnicząca)

3. Synowiec Tomasz (wiceprzewodniczący)

4. Głodkowski Olech

5. Graczyk Krzysztof

6. Hejna Marek

7. Maciejewska Irena

8. Marciniak Maciej

9. Nawrocik Krzysztof

10. Pikos Katarzyna

11. Radecka Ewa

12. Staszak Wojciech

13. Stefański Krzysztof

14. Tejs Emilia

15. Zimniewicz Beata

 

Komisja rewizyjna:
Zimniewicz Beata, Stefański Krzysztof, Graczyk Krzysztof, Staszak Wojciech, Synowiec Tomasz.

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:
Maciejewska Irena (p), Radecka Ewa, Tejs Emilia, Głodkowski Olech, Hejna Marek.

 

Komisja budżetowa:
Synowiec Tomasz, Dubińska Jolanta, Zimniewicz Beata, Marciniak Maciej, Stefański Krzysztof.

 

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska:
Głodkowski Olech (p), Tejs Emilia, Staszak Wojciech, Radecka Ewa, Hejna Marek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
Pikos Katarzyna, Graczyk Krzysztof (p), Dubińska Jolanta, Marciniak Maciej, Nawrocik Krzysztof.

Top