Rada Gminy

rada gminy

eSesja

Transmisja z obrad

Interpelacje i zapytania radnych

 

Skład Rady Gminy Strzałkowo:

 

1. Synowiec Tomasz (przewodniczący)

2. Dubińska Jolanta (wiceprzewodnicząca)

3. Graczyk Krzysztof (wiceprzewodniczący)

4. Głodkowski Olech

5. Hejna Marek

6. Maciejewska Irena

7. Marciniak Maciej

8. Nawrocik Krzysztof

9. Pikos Katarzyna

10. Radecka Ewa

11. Staszak Wojciech

12. Stefański Krzysztof

13. Tejs Emilia

14. Twardowska Henryka

15. Zimniewicz Beata

 

Komisja rewizyjna:
Zimniewicz Beata, Stefański Krzysztof, Pikos Katarzyna, Staszak Wojciech, Marciniak Maciej.

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:
Maciejewska Irena (p), Radecka Ewa, Tejs Emilia, Głodkowski Olech, Hejna Marek.

 

Komisja budżetowa:
Synowiec Tomasz, Dubińska Jolanta, Zimniewicz Beata, Marciniak Maciej, Stefański Krzysztof.

 

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska:
Głodkowski Olech (p), Tejs Emilia, Staszak Wojciech, Radecka Ewa, Hejna Marek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
Pikos Katarzyna, Graczyk Krzysztof (p), Dubińska Jolanta, Marciniak Maciej, Nawrocik Krzysztof.

Top