Rada Gminy

Wspólne zdjęcie wszystkich radnych z byłym i obecnym wójtem

eSesja

Transmisja z obrad

Interpelacje i zapytania radnych

 

Skład Rady Gminy Strzałkowo:

 

1. Synowiec Tomasz (przewodniczący)

2. Graczyk Krzysztof (wiceprzewodnicząca)

3. Nawrocik Krzysztof (wiceprzewodniczący)

4. Bączak Anna

5. Blejwas Michał

6. Burzawa Marcin

7. Drzewiecka Irena

8. Gabriel Krzysztof

9. Graczyk Marta

10. Hejna Marek

11. Kusiak Eryk

12. Maciejewska Irena

13. Malinowski Michał

14. Przybylska Joanna

12. Radecka Ewa

 

Komisja rewizyjna: Hejna Marek (przewodniczący), Bączak Anna, Drzewiecka Irena, Kusiak Eryk, Malinowski Michał.

Komisja skarg, wniosków i petycji: Maciejewska Irena (przewodnicząca) Burzawa Marcin, Graczyk Marta, Hejna Marek, Radecka Ewa.

Komisja budżetowa: Radecka Ewa (przewodnicząca), Blejwas Michał, Burzawa Marcin, Gabriel Krzysztof, Maciejewska Irena, Malinowski Michał, Synowiec Tomasz.

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska: Nawrocik Krzysztof (przewodniczący), Blejwas Michał, Gabriel Krzysztof, Hejna Marek, Kusiak Eryk. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej: Graczyk Krzysztof (przewodniczący), Bączak Anna, Drzewiecka Irena, Graczyk Marta, Przybylska Joanna, Radecka Ewa.

Komisja porządku i bezpieczeństwa publicznego: Malinowski Michał (przewodniczący), Blejwas Michał, Drzewiecka Irena, Gabriel Krzysztof, Nawrocik Krzysztof, Przybylska Joanna, Synowiec Tomasz. 

Top