Wyróżnienia/odznaczenia

Pragnąc docenić i uhonorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Gminy,  Samorząd Gminy Strzałkowo ustanowił dwa wyróżnienia.

 

Najważniejszym gminnym odznaczeniem jest ustanowione w 2006 roku honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Strzałkowo”. Przyznawane jest ono przez Radę Gminy za wybitną pracę na rzecz mieszkańców oraz za bezinteresowną działalność zmierzającą do integracji lokalnej społeczności i ułatwienia życia w gminie. Jego laureatami są: św. Marian Janaszak (2006), Zenon Musielak (2006) i Eugeniusz Grzeszczak (2010).

 

W 2015 roku Rada Gminy ustanowiła również honorowe wyróżnienie „Złote Strzałki”. Jest ono przyznawane osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się pracą, zaangażowaniem lub indywidualnymi dokonaniami na rzecz Gminy i jej mieszkańców, m.in. w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej. W gronie laureatów znajdują się: Tadeusz Krotoszyński (2015), Stanisław Krawiec (2015), śp. January Szumiłowski (2015), śp. Stefan Śmidowicz (2015), Jan Gierszewski (2015), Szkoła Podstawowa w Strzałkowie (2017), Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo (2017), Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie (2017), Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzałkowie (2017), Polgranit (2017), Michał Pawełczyk (2018), Kazimierz Pawlak (2018), Aleksander Machowiak (2019), Józef Banasik (2019), Orkiestra Dęta Gminy Strzałkowo (2021), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo (2021), Tomasz Sypniewski (2021), Lech Nowaczyk (2021), Zdzisław Hudański (2021), Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i Niepełnosprawnych (2022), Lidia Śmidowicz (2022), Teresa Jóźwiak (2023), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie (2023).

Pliki do pobrania:

Uchwała - Złote Strzałki
Uchwała - Zasłużony dla Gminy Strzałkowo
Top