by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 74

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznań

 

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr / 1

 

Obszar: województwo wielkopolskie, powiat słupecki

 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

 

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

 

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

 

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) – należy wypełnić oświadczenie i wsiąść udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

 

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

 

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach
    *nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Załącznik 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu. 

 

Termin składania dokumentów:

22.10.2021 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Strzałkowie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Informacji udziela: 

Agnieszka Żelek tel. 63 2750619 w 42 e-mail: oswiata@strzalkowo.pl

 

AKTUALIZACJA !

 

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu. Jednocześnie, w przypadku, gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. 

 

Doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

 

• Umowy o powierzenie grantu
• Regulaminu konkursu
• Schematu grantowego
• Oświadczenia

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA