Szlaki Rowerowe Gminy Strzałkowo

„Szlaki Rowerowe Gminy Strzałkowo” (SRS) to projekt, w ramach którego zaprojektowano i oznakowano 3 szlaki rowerowe o łącznej długości 90 km. Jego celem jest promocja Gminy oraz rozwój sportu masowego i turystyki.

Trasa północna to szlak żółty o długości 30 km, biegnący przez Wólkę, Staw, Chwałkowice, Szemborowo, Brudzewo, Janowo, Skąpe, Radłowo, Ostrowo Kościelne, Kornaty, Łężec, a zaczynający i kończący się w Strzałkowie.

Trasa południowa to szlak zielony o długości 29 km, prowadzący przez Skarboszewo, Chwalibogowo, Graboszewo, Kościanki, Młodziejewice, Uścięcin, Unię, Krępkowo, Paruszewo i Wólkę. Również ta trasa zaczyna i kończy się w Strzałkowie. Szlaki te biegną przez teren gminy wzdłuż zabytkowych kościołów, pałaców, dworów i miejsc wartych uwagi.

Trzecia trasa to ponadgminny szlak o długości 31 km (oznaczony kolorem czerwonym) łączący Strzałkowo z miejscowościami leżącymi nad Jeziorem Powidzkim (przez Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo, Posadę, Kochowo) oraz z Ciążeniem nad Wartą (przez Paruszewo, Graboszewo, Chwalibogowo, Wierzbocice, Dąbrowę). Biegnąc na północ i na południe stanowi jednocześnie oś na której oparte są w części szlaki gminne (żółty i zielony).

W 2017 r. Szlaki Rowerowe Gminy Strzałkowo (SRS) powiększyły się o nową trasę. Oznaczony kolorem czarnym krótki szlak łącznikowy prowadzi z Gonic (gmina Września) do Chwałkowic, a dalej łącząc się ze szlakiem żółtym biegnie przez Staw I do Wólki i tym samym pozwala ominąć odcinek drogi krajowej nr 92. Po wybudowaniu przez GDDKiA ścieżki pieszo – rowerowej z Wrześni tylko do Gonic chcący jechać dalej w kierunku Strzałkowa zmuszeni byli dalszą część drogi do Wólki odbywać w dużym ruchu ulicznym drogi krajowej. Korzystając z oznakowanego szlaku, będącego tym samym objazdem drogi nr 92, rowerzysta wydłuża swoją trasę tylko o 2 km w stosunku do jazdy do Wólki wprost przez Staw II, a unika jazdy w dużym ruchu ulicznym. Na końcu ścieżki w Gonicach należy kierować się w lewo w kierunku Chwałkowic, następnie zgodnie z oznakowaniem (szlak czarny przechodzi w żółty) do Stawu I i Wólki, a dalej ścieżką rowerową do Strzałkowa.

Usytuowanie SRS jest korzystne dla turystów rowerowych, ponieważ wpisują się one w istniejące trasy rowerowe na terenie powiatu słupeckiego. Tereny Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego leżą w niewielkiej odległości od granic gminy i zachęcają do turystyki rowerowej. Nasze szlaki to także dobra propozycja dla turystów rowerowych spoza gminy, którzy mogą skorzystać ze szlaków dojeżdżając do Strzałkowa pociągiem (wszystkie przebiegają w bliskości dworca PKP) oraz tych rowerzystów, którzy na przykład przebywając nad Jeziorem Powidzkim, zechcą odwiedzić tereny położone nad Wartą.

SRS prowadzą drogami o małym natężeniu ruchu, wyłączając drogi krajowe i wojewódzkie. W części przebiegają drogami gruntowymi i leśnymi o dobrej, zwartej nawierzchni. Przewyższenie sumaryczne nie przekraczające 25 metrów (szlak czerwony) oraz brak stromych podjazdów, kwalifikują szlaki jako łatwe i nadające się dla niemal wszystkich typów rowerów, również z przyczepkami. Jako, że są na szlaku odcinki dróg gruntowych, najlepiej korzystać z rowerów o nieco szerszej oponie lub z rowerów górskich z oponą typu „semi-slick”.

SRS są profesjonalnie przygotowane i oznakowane znakami bazującymi na znaku R-1 z dodatkowymi informacjami, spełniającymi normy bezpieczeństwa, na istniejących i nowo postawionych słupkach. Na terenach leśnych i częściowo na drogach polnych znaki zainstalowano na słupach drewnianych. Każdy szlak jest oznakowany w sposób umożliwiający korzystanie z niego w obydwu kierunkach (start może być także metą). Ponadto zainstalowane zostały duże tablice informacyjne w Strzałkowie (przy dworcu PKP oraz na skrzyżowaniu Al. Prym. Wyszyńskiego z ul. Górną), w Ostrowie Kościelnym i Graboszewie, oraz mniejsze tablice na końcach czerwonego szlaku, czyli w Kochowie i Ciążeniu oraz na Łężcu, przy istniejącym punkcie historyczno – informacyjnym upamiętniającym obóz jeńców i granicę zaborów. Przygotowana została także publikacja w postaci mapy tras rowerowych.

Sądzimy, iż Szlaki Rowerowe Gminy Strzałkowo stanowią ciekawą propozycję dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego oraz turystów z całego kraju, amatorów turystyki rowerowej, którzy będą mogli w bezpieczny sposób spędzić wolnych czas, jednocześnie poznając ciekawe miejsca w gminie.

Top