Władze Gminy Strzałkowo

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Zastępca Wójta
Lidia Śmidowicz

Sekretarz Gminy
Lech Nowaczyk

Skarbnik Gminy
Teresa Jóźwiak

Top