Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Strzałkowo z dn. 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku.
Uchwała Nr X/106/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020 i 2021
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik ZDN - 1
Załącznik ZDN - 2
Załącznik ZIN - 1
Załącznik ZIN - 2
Załącznik ZIN - 3
Uchwała Nr XXVII/248/2021 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2022 roku.
Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2021 roku.
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik ZIR-3
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZDR-2
Załącznik ZDR-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Informacja o lasach IL-1
Załącznik ZDL-1
Załącznik ZDL-2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Uchwała Nr XXVII/249/2021 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie podatku od środków transportu obowiązująca w 2022 roku
Uchwała Nr X/108/2019 w sprawie podatku od środków transportu obowiązująca w roku 2020 i 2021
Top