Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XLV/413/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 26 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik ZDN - 1
Załącznik ZDN - 2
Załącznik ZIN - 1
Załącznik ZIN - 2
Załącznik ZIN - 3
Uchwała Nr XLV/414/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 26 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2024 roku
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik ZIR-3
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZDR-2
Załącznik ZDR-1
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Informacja o lasach IL-1
Załącznik ZDL-1
Załącznik ZDL-2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Uchwała Nr XLVI/423/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała XLV/415/2023 z 26 października 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji DT-1
Top