Konsultacje społeczne

Zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzałkowo określa uchwała nr XIV/166/2020 Rady Gminy Strzałkowo z 25 czerwca 2020 r.

 

Treść uchwały

Top