Konsultacje społeczne

Zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzałkowo określa uchwała nr XIV/166/2020 Rady Gminy Strzałkowo z 25 czerwca 2020 r.

 

Treść uchwały

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenia urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

Top