by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego w m. Łężec

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z brakiem obecnie perspektyw dofinansowania budowy drogi przez m. Łężec (koszt ok. 10 mln złotych) Gmina Strzałkowo, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Starostę Słupeckiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, wprowadza z dniem 15 maja br. ograniczenia tonażu do 12 ton na odcinku będącym w jej zarządzie.

 

Jednocześnie tożsame działania na pozostałej części drogi podejmuje jej zarządca – Burmistrz Miasta Słupcy.

 

Ponadto informujemy, że indywidualne zgody na przejazd przez m. Łężec będzie wydawał Burmistrz Miasta Słupcy, zarówno od strony drogi krajowej nr 92, jak i od drogi powiatowej 3040P.

 

Gmina nadal będzie podejmowała działania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                       /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W poniedziałek, 3 maja delegacja Samorządu Gminy Strzałkowo złożyła kwiaty przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie, by upamiętnić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie w kościele pw. św. Doroty odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. W ramach gminnych obchodów święta, które zostały znacznie ograniczone ze względu na pandemię, zorganizowano również wirtualny rajd rowerowy, konkurs plastyczny „Kto ty jesteś? Polak mały” oraz turniej plażowej piłki siatkowej dla młodzieży.