by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat

Wójta Gminy Strzałkowo

Nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2023 rok

 

Informujemy, iż do dnia 31 sierpnia 2023 r. można składać w Urzędzie Gminy w Strzałkowie wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania przez Gminę limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzałkowo w 2023 roku”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządowych osób prawnych, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Strzałkowo, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

W 2023 r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, na formularzu stanowiącym załącznik do „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzałkowo w 2023 roku – Uchwała Nr XLIII/398/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2023 r. Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 10 ust. 5 ww. Regulaminu.

Formularz wniosku, oświadczenie oraz regulamin są dostępne do pobrania poniżej lub w biurze podawczym Urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 63 274 60 56.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

 

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *