by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznań

 

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki / 1

 

Obszar: województwo wielkopolskie, powiat słupecki

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1oC, przy gruncie do -3oC.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

 

Uwagi: Brak

 

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego

 

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Read more

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP (przedłużenie okresu obowiązywania)

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

 

  • nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

  • nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

 

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Logo Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

 

Komunikat do wszystkich gmin w sprawie pomocy suszowej

 

 

Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.

 

Rolniku!

 

– jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy

 

– lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu,

 

złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych,

 

możesz się ubiegać o pomoc!

 

Zaloguj się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” i wydrukuj:

 

  • protokół oszacowania szkód w swoim gospodarstwie w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30%

 

lub

 

  • kalkulację oszacowania szkód wyrządzonych przez suszę w przypadku strat powyżej 5% na danej powierzchni upraw

 

Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.

 

Do wniosku dołącz:

 

kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub

protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;

kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Otrzymasz pomoc:

 

  • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

 

Pamiętaj, że jeżeli nie ubezpieczyłeś upraw, wysokość pomocy będzie pomniejszona o 50%.

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Nowe godziny otwarcia PSZOK

Herb Gminy Strzałkowo

 

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję o zmianie godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Powidzkiej 2B w Strzałkowie. Od 16.05.2022 r. będzie otwarty w następujące dni:

 

PONIEDZIAŁEK 11:00 – 15:00

ŚRODA 10:00 – 18:00

PIĄTEK 7:00 – 11:00

SOBOTA 7:00 – 15:00 (tylko ostatnia sobota w miesiącu)

 

                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                              /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w piątek, 15 kwietnia 2022 r. Urząd Gminy Strzałkowo będzie czynny do godz. 13.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

Herb Gminy Strzałkowo

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w piątek, 15 kwietnia 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzałkowie będzie czynny od godz. 10.00 do 15.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński