by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o rozpoczęciu prac nad realizacją nowej inwestycji na sieci dróg powiatowych. Rozbudowywana droga powiatowa 3040P na odcinku Niezgoda-Sierakowo i budowany nowy odcinek drogi powiatowej Sierakowo – DW466 w całości będą stanowić drogę dojazdową do Autostrady A2. Powstały dwa warianty inwestycyjne, które swój początek mają w rejonie m. Niezgoda, a koniec na drodze wojewódzkiej nr 466. Rozwiązania szczegółowo omówione zostaną na konsultacjach społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie – w dniu 8 maja o godz. 18.00 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

 

Planowane zadanie to kontynuacja inwestycji na sieci dróg powiatowych w rejonie lotniska wojskowego w Powidzu. Budowane obecnie drogi, jak i ta planowana, to drogi publiczne – powiatowe, które służyć będą i zagwarantują sprawne przemieszczanie się kolumn ciężkiego, wielkogabarytowego sprzętu Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych z kierunku autostrady A2 i drogi krajowej nr 92 do Powidza.
Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

 

Inwestorem jest Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.

 

Mapa z naniesionymi wariantami przebiegu dróg (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *