by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Wójt Gminy Strzałkowo mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Strzałkowo zlecił specjalistycznej firmie pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wykonanych za pomocą drona posiadającego czujnik jakości Atom FL PM analizator zanieczyszczeń powietrza. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w porze wieczornej stężenie pyłów PM 2,5, PM 10 w Strzałkowie – rejon ulic: Powstańców Wlkp., Ostrowska, Powidzka, 1-Maja, Szkolna wahało się między 200 µ g/m3 a 1000 µg/m3 ( w czerwonych kwadratach stwierdzono największe stężenie pyłu PM 2,5, PM 10).

 

Pomiar stężenia pyłu PM2,5, PM10 według skali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. „Raport pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie m. Strzałkowo” z dnia 2 marca 2021 r

 

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Strzałkowo powołał komisje do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Komisja w składzie: pracownik tut. Urzędu w asyście funkcjonariusza Policji w terminie odwrotnym będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie Gminy Strzałkowo. Właściciele nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska są zobowiązani do udostepnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie przepisów kodeksu ds. wykroczeń. Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego i tzw. „uchwały antysmogowej”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                   Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *