by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Eryk Nowak został nowym prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzałkowie. Na stanowisku zastąpił Zdzisława Hudańskiego, który pełnił tę funkcję 10 lat.

 

Wybory nowego Zarządu przeprowadzone zostały podczas XI Zjazdu Gminnego, który odbył się w piątek, 24 września. Zanim druhowie przystąpili do głosowania, dotychczasowy prezes Zdzisław Hudański złożył sprawozdanie z działalności Zarządu oraz podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę. W uznaniu za jego pracę Wójt Gminy Dariusz Grzywiński wraz z Komendantem Gminnym OSP Włodzimierzem Musielakiem wręczyli mu okolicznościowy grawerton.

 

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przyszedł czas na wybory. Decyzją delegatów z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy nowym prezesem został Eryk Nowak, funkcję wiceprezesa pełnić będzie Dariusz Grzywiński. W nowym Zarządzie znaleźli się również: Włodzimierz Musielak (komendant gminny), Jakub Malinowski (sekretarz), Kamil Kaczmarek (skarbnik) oraz członkowie: Maciej Bagrowski, Oleg Bartkowiak, Ireneusz Gabriel, Roman Jałoszyński, Włodzimierz Jaskulski, Andrzej Kasprzyk, Waldemar Król, Maciej Marciniak, Jan Michalak, Lech Nowaczyk, Dariusz Pawlak, Bartosz Piasecki, Tomasz Pikos, Sebastian Pogorzelski, Paweł Sroka, Piotr Staszak, Piotr Szablewski, Waldemar Szkudlarek i Łukasz Wiśniewski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Lilla Graczyk (przewodnicząca), Jarosław Chyblewski (wiceprzewodniczący) i Wojciech Staszak (sekretarz). Wybrano również delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy. Będą nimi: Eugeniusz Grzeszczak, Włodzimierz Musielak i Eryk Nowak.

 

Zebranie było też okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Dariusz Grzywiński. Z kolei uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu za wsparcie i aktywne uczestnictwo w działalności OSP „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Lech Nowaczyk, Wojciech Winkowski i Sylwester Koska. Za długoletnią pracę społeczną i pełnienie funkcji prezesa OSP okolicznościowe grawertony otrzymali: Bogdan Wojtaszak (OSP Sierakowo), Rafał Kaczmarek (OSP Szemborowo) i Filip Skorniak (OSP Kornaty).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *