by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Publikujemy treść listu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oryginał listu w załączniku pod tekstem.

 

  Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z poleceniem Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii na wideokonferencji 7.12.2020 r. zwraca się z prośbą o podjęcie działań, w celu prowadzenia akcji poszukiwania padłych ptaków dzikich, które mogą przenosić wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscach ich bytowania (otoczenie zbiorników wodnych, miejsca odpoczynku w przelotach dzikich gęsi i kaczek).

 

   Powyższe działania należy prowadzić w szczególności na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków. W przypadku znalezienia padłych ptaków dzikich z gatunków z grupy ryzyka należy pobrać wymaz z jamy ustno – gardłowej lub tchawicy oraz drugi wymaz z kloaki lub pobrać wycinki narządów wewnętrznych (tchawica, płuca, wątroba, śledziona i inne organy w widoczny sposób zmienione oraz kał ptaka).

 

  Pobrane próby należy skierować do PIW-PIB Puławy wraz z prawidłowo wypełnionym pismem przewodnim, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

  Przypominam, że do PIW-PIB Puławy nie należy kierować całych zwłok ptaków padłych. Przesyłane próbki powinny być zapakowane w oddzielnym opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie może zawierać innych rodzajów próbek lub materiałów kierowanych przy okazji do badań w PIW-PIB Puławy.

 

  Proszę również o podjęcie akcji informacyjnej wśród urzędów miast i gmin oraz innych organizacji, np. kół PZW o zgłaszaniu padłych ptaków dzikich z gatunków wrażliwych na HPAI do Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu możliwości pobrania prób do badań.

 

  Wykaz gatunków ptaków dzikich, u których stwierdzono zakażenia grypą ptaków w krajach UE, przypomniano w dokumencie PIW-PIB Puławy „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5Nx”, który został do Państwa wysłany w dniu dzisiejszym na skrzynki email PIW-ów.

 

  O pobraniu prób do badań HPAI od ptaków dzikich, proszę na bieżąco powiadamiać Zespół zdrowia i ochrony zwierząt – WIW w Poznaniu.

 

Oryginał listu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *