by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Sprawozdanie (podsumowanie) z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzałkowo w celu zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Strzałkowo

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XIV/166/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzałkowo ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 5494).

Celem konsultacji było poznanie opinii i zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców Gminy Strzałkowo na temat proponowanych zmian treści statutów Sołectw Gminy Strzałkowo.

Przedmiotem konsultacji społecznych była zmiana statutów sołectw polegająca na nadaniu nowego brzmienia §4 ust. 3 oraz §12 ust. 2 wszystkich statutów sołectw:

1) §4 ust. 3

„3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do dnia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję”;

2) §12 ust. 2

„2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Gminy Strzałkowo”.

Zmiana dokonana w  §4 ust. 3 oraz §12 ust. 2 wszystkich statutów sołectw Gminy Strzałkowo będzie miała zastosowanie do obecnie trwającej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Konsultacje odbyły się w dniach od 08 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrania opinii, uwag i propozycji poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego u Sołtysa, w Urzędzie Gminy oraz na stronie Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji:  w toku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i propozycji zmian przeciwnych zaproponowanej zmianie statutów. 

Złożono 101 egzemplarzy formularzy zgłoszenia uwag akceptujących propozycję zmian.

W konsultacjach uczestniczyło 119 osób fizycznych z podziałem na następujące sołectwa:

 1. Sołectwo Babin 12 (2 osoby na 1 formularzu) osób za propozycja zmiany statutu,
 2. Sołectwo Babin Olędry 8 osób za propozycja zmiany statutu,
 3. Sołectwo Brudzewo 11 osób za propozycja zmiany statutu,
 4. Sołectwo Chwałkowice 7 osób za propozycja zmiany statutu,
 5. Sołectwo Graboszewo 4 osób za propozycja zmiany statutu,
 6. Sołectwo Janowo 5 osób za propozycja zmiany statutu,
 7. Sołectwo Janowo Olędry 6 osób za propozycja zmiany statutu,
 8. Sołectwo Katarzynowo 6 osób za propozycja zmiany statutu,
 9. Sołectwo Kornaty 6 osób za propozycja zmiany statutu,
 10. Sołectwo Krępkowo 18 osób za propozycja zmiany statutu (zebranie sołeckie brało udział 18 osób sołtys złożył 1 formularz),
 11. Sołectwo Młodziejewice 8 osób za propozycja zmiany statutu,
 12. Sołectwo Ostrowo Kościelne 0 (nie wzięto udziału w konsultacjach),
 13. Sołectwo Paruszewo 6 osób za propozycja zmiany statutu,
 14. Sołectwo Skarboszewo 6 osób za propozycja zmiany statutu,
 15. Sołectwo Strzałkowo 0 (nie wzięto udziału w konsultacjach),
 16. Sołectwo Szemborowo 4 osób za propozycja zmiany statutu,
 17. Sołectwo Wólka 12 osób za propozycja zmiany statutu.

 

Proponowana zmiana treści statutów Sołectw Gminy Strzałkowo uzyskała akceptacje w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *