by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy
Wójt przemawia przy mównicy

W czwartek, 23 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Strzałkowo, na której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Dariuszowi Grzywińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie raportu o stanie Gminy Strzałkowo w 2021 roku. Radni dokument przyjęli udzielając tym samym Wójtowi wotum zaufania.

 

Następnie Skarbnik Gminy Teresa Jóźwiak przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 99,76% (61.811.691,68 zł), a wydatki 93,38% (56.576.344,99 zł) w stosunku do zaplanowanych. Pozwoliło to uzyskać nadwyżkę w wysokości 5.235.346,69 zł.

 

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2021 roku wymienić można: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Strzałkowie i Wólce wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Skarboszewie, przebudowę drogi Katarzynowo-Podkornaty oraz budowę ul. Świerkowej w Strzałkowie.

 

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii RIO oraz komisji stałych Rady Gminy, radni w głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *