by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Zmiana obowiązująca od dnia 3 listopada 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami istnieje możliwość przyznania w/w dodatku w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Dodatek węglowy zostanie przyznany jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego organ ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

 

Dodatek węglowy przysługuje także osobie w gospodarstwie domowym , gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, którym jest węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Aby ustalić prawo do dodatku węglowego wg nowego stanu prawnego przez osoby, które dostały decyzję odmowną, bądź ich wniosek pozostał bez rozpoznania z powodów wyżej wymienionych koniecznym jest złożenie nowego wniosku o wypłatę dodatku węglowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Strzałkowie lub pod nr telefonu 722 368 857 w godzinach pracy Ośrodka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *