by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Wójt Gminy Strzałkowo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenia urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 11-24 kwietnia br. Można wziąć w nich udział na dwa sposoby:

 

  1. Przesyłając formularz na adres Urzędu Gminy (adres al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo) lub składając go bezpośrednio w sekretariacie Urzędu;
  2. Przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą elektroniczną na adres: ug@strzalkowo.pl.

 

W konsultacjach mogą brać udział:

 

  • mieszkańcy miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działające na terenie objętym konsultacjami w zakresie ich działalności statutowej,
  • jednostki pomocnicze gminy na terenie objętym konsultacjami,
  • wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie objętym konsultacjami,
  • inne podmioty zainteresowane działające na terenie objętym konsultacjami.

 

Zarządzenie w sprawie konsultacji (PDF)

Ogłoszenie o konsultacjach (PDF)

Formularz zgłaszania uwag (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *