by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Na podstawie ustawy z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), a którego przeciętne miesięczne dochody w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

 

Uprawnionymi do refundacji podatku VAT są odbiorcy paliw gazowych wykorzystujący jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, czyli: gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz gazem propan-butan lub innego rodzaju gazem palnym, dostarczanym za pomocą sieci gazowej, a także biogazem rolniczym, niezależnie od ich przeznaczenia., wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 ww. ustawy;

 

Do wniosku o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy , obejmującą okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do 29.02.2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (art. 10 ustawy refundacyjnej.2023).

 

W 2023 r. można złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku można załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia.

 

Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą odbiorca otrzymał do 30 dni przed datą złożenia wniosku.

 

Realizacją refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w gminie Strzałkowo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 63 2746 039 lub 63 2756 018

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (DOC)

Klauzula RODO (DOC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *