by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Gmina Strzałkowo złożyła pięć wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na blisko 25 mln zł.

 

W ramach drugiej edycji programu złożone zostały następujące wnioski:

 

1) Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap 1

 

Inwestycja ma na celu m.in. aktywizację gospodarczą Gminy, wprowadzenie najwyższych standardów technologicznych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, zapewniających ochronę środowiska oraz redukujących ilość wytwarzanych osadów ściekowych, a także ograniczających emisję CO2. Całkowity koszt zadania to 10.250.000 zł, a kwota wnioskowana wynosi 9.000.000,00 zł.

 

2) Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie

 

SUW Strzałkowo jest strategicznym obiektem zaopatrującym w wodę mieszkańców Strzałkowa oraz całej Gminy. Celem inwestycji jest niezawodne i ciągłe dostarczanie wody pitnej. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na stan środowiska poprzez efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. Całkowity koszt inwestycji to 1.053.000,00 zł, a kwota wnioskowana wynosi 1.000.000,00 zł.

 

3) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego

 

Droga gminna w m. Łężec pobudowana została w latach 80-tych, a jej obecny stan techniczny oraz parametry nie spełniają obowiązujących wymagań. Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie jezdni do 6 m, położeniu nowego dywanika oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podbudowami. Rozbudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Koszt zadania to 12.900.000,00 zł, z czego 12.250.000,00 zł to kwota wnioskowana.

 

W ramach trzeciej edycji programu, który skierowany jest do gmin, na obszarze których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej, Samorząd Gminy Strzałkowo złożył dwa wnioski:

 

1) Przebudowa drogi gminnej nr 424032P (Młodziejewice-Unia)

 

Zadanie dotyczy przebudowy odcina drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2948P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2945P i zakłada wykonanie nakładki na istniejącej jezdni. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, zapewniając im bezkolizyjny i bezpieczny dojazd do szkół i miejsc pracy. Koszt całkowity zadania to 1.000.000,00 zł, a wnioskowana kwota wynosi 970.000,00 zł.

 

2) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie

 

Dostosowany do osób niepełnosprawnych obiekt składać się będzie z wielofunkcyjnej sali oraz pomieszczeń pomocniczych, tj. toalety, kuchni i pomieszczeń socjalnych. Sala wiejska będzie stanowiła miejsce aktywizacji społeczno-kulturalnej, co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to 1.780.000,00 zł, z czego 1.744.000,00 stanowić ma dofinansowanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *