by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2021 r. nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamiamy, że od dnia 1 lutego 2022 r. obowiązywać będą następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

– zbiórka odpadów komunalnych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 87,00 zł/osobę/miesiąc,

-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 1,00 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

/podstawa prawna : uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXIX/280/2021/

 

Opłaty w zmienionej wysokości należy uiszczać od dnia 1 lutego 2022 r. na dotychczas przyjętych zasadach.

 

Uwaga! Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa (oddział w Słupcy ul. Wspólna 8).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 lub pod nr tel. 63 274 60 55

 

 

Strzałkowo, dnia 05.01.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *