by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do 27.10.2021 r.

 

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) – należy wypełnić oświadczenie i wsiąść udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

 

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 

– zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
– są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach
*nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu.

 

Termin składania dokumentów:

 

27.10.2021 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Strzałkowie.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Informacji udziela:

 

Agnieszka Żelek tel. 63 2750619 w 42 e-mail: oswiata@strzalkowo.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

 

Od lewej logotypy: Fundusze Europejskie, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *