by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza, że jest zainteresowane kupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

 

Wnioski z ofertą sprzedaży gruntów należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Lokalizację gruntów, w tym numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, oraz gminę;
  2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków wskazujący powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytku ewidencyjnego;
  3. W przypadku gruntów rolnych potwierdzenie od właściwego terytorialnie urzędu gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  4. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

 

Każdy zakup gruntów poprzedzony będzie oceną przydatności nieruchomości dla prowadzenia gospodarki leśnej, względem warunków wskazanych w Art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2022 poz. 672) oraz oceną stanu prawnego nieruchomości, tj. ewentualnych obciążeń, sporów granicznych, praw własności itp.

 

Nadleśnictwo podkreśla, że zakup gruntów leśnych lub rolnych przeznaczonych do zalesienia może odbyć się za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *