by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Blisko 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma otrzymać Gmina Strzałkowo na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej.

 

Na razie Gmina uzyskała wstępną promesę dofinansowania w kwocie 1.959.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 40.000,00 zł, co stanowi zaledwie 2% całej inwestycji.

W ramach zadania na obszarze Gminy ma powstać kilkanaście kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), które zamontowane zostaną na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do znacznego ograniczenia kosztów ponoszonych w rozliczeniach za energię elektryczną przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego tychże obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *