by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w „Konkursie z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną”.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami „Konkursu z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną” mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech poniższych warunków:

wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179 ze zm.);

działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281);

stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I: Potrawa wytrawna

Kategoria II: Potrawa na słodko

Kategoria III: Palma Wielkanocna

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

Na kopercie należy dopisać: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;

za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 1 marca 2024 r.

WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, oraz tylko jedną palmę wielkanocną.

Przebieg konkursu

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 9 marca 2024 r. w Hali Sportowej (przy orliku) Nowe Osiedle 11 w Rychtalu (województwo wielkopolskie, powiat kępiński).

 

Komisja, o której mowa w § 3 Regulaminu oceni przedmiot Konkursu w trzech kategoriach:

 1. w przypadku potrawy wytrawnej – przygotowaną potrawę,
 2. w przypadku potrawy na słodko – przygotowaną potrawę,
 3. w przypadku Palmy Wielkanocnej – wykonaną Palmę.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu Finału Konkursu.

W przypadku potraw ocenie poddany zostanie sposób prezentacji potrawy, w tym: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania oraz walory smakowe i zapachowe. W przypadku Palmy Wielkanocnej ocenie poddana zostanie: estetyka wykonania, trwałość konstrukcji, kreatywność, a także związek
z regionem i jego tradycjami

Uwaga:

 1. W przypadku konkursu na potrawę wytrawną i słodką należy dostarczyć w dniu Finału Konkursu gotową potrawę.
 2. W przypadku konkursu na Palmę Wielkanocną należy dostarczyć w dniu Finału własnoręcznie wykonana palmę

Nagrody

Kapituła konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz do 7 wyróżnionych uczestników w każdej
z kategorii.

Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *