by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy informuje, że ogłoszony został II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Wzorem roku ubiegłego uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać  dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczna edycja ma również nawiązać do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi i przebiegać będzie pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu m. in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 9.04.2021 r. na e-mail:  rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej KRUS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *