by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) informuję mieszkańców, że od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo (Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XVII/181/2020 z dnia 26 listopada 2020r.).

 

  Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia mają obowiązek segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  Od 01.01.2021 r. aktualny formularz deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej www.strzalkowo.pl w zakładce „do pobrania”-> „Ochrona środowiska”.

 

  Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wypełnioną deklarację można złożyć do skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

 

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana będzie opłata podwyższona w wysokości 34,00 zł/mc/mieszkańca (dwukrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy Strzałkowo – uchwałą nr XVII/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty). Warto więc segregować – to nie tylko dbałość o środowisko, ale także o własne wydatki.

 

  Ponadto informuję, że zgodnie z nowelizacją w/w ustawy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady na terenie swojej posesji będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjętą uchwałą zwolnienie wynosi 0,50 zł od mieszkańca/mc na danej nieruchomości.

 

  Szczegółowe informacje dot. zmian dostępne są pod nr tel. 63 274 60 55 (Urząd Gminy w Strzałkowie) oraz 63 275 18 29 (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słupcy).

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                  /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *