by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

KOMUNIKAT

 

W związku z pytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi programu wsparcia dla gmin popegeerowskich informujemy, że rząd przeznaczył na ten cel środki w wysokości 250 mln zł w skali kraju. Z powyższego wynika, że statystycznie dofinansowanie w przeliczeniu na jedną gminę może wynieść  ok. 100 tys. zł (każda gmina może złożyć trzy wnioski na kwotę od 50 tys. zł do 5 mln zł).

 

W Gminie Strzałkowo występuje pięć sołectw, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Oznacza to, że kwota ewentualnego dofinansowania mogłaby być niewielka w porównaniu do potrzeb. Budowę kanalizacji sanitarnej w Paruszewie, o którą ubiega się cześć mieszkańców tej miejscowości skosztorysowano na ok. 18. mln zł.

 

Niemniej jednak, aby nie tracić szansy na dodatkowe środki, Gmina złożyła dwa wnioski w ramach powyższego programu. Ich przedmiotem jest budowa sali wiejskiej w Paruszewie (820 tys. zł) oraz rozbudowa sali wiejskiej
w Skarboszewie (840 tys. zł). Obie inwestycje były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami w poprzedniej kadencji w latach 2014 – 2018, kiedy funkcję sołtysa sołectwa Paruszewo i radnej z tego okręgu pełniła p. Lucyna Chłędowska, a sołtysem sołectwa Skarboszewo była p. Emilia Tejs.

 

Ponadto, w kwestii gospodarki wodno – ściekowej priorytetem dla Gminy jest przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Strzałkowie, która funkcjonuje od ponad 20 lat i wymaga modernizacji.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

 

Zdjęcie przedstawia wizualizację sal w Paruszewie i Skarboszewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *