by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Wójt Gminy Strzałkowo mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Strzałkowo zlecił specjalistycznej firmie pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wykonanych za pomocą drona posiadającego czujnik jakości Atom FL PM analizator zanieczyszczeń powietrza. W wyniku przeprowadzonych pomiarów ustalono, że w porze wieczornej stężenie pyłów PM 2,5, PM 10 w Strzałkowie – rejon ulic: Ostrowska, Andrzejewskiego, Kopernika, Witosa i Osiedle Parkowe ul. Ks. Marusarza wahało się między 200 µ g/m3 a 1000 µg/m3 ( w czerwonych kwadratach stwierdzono największe stężenie pyłu PM 2,5, PM 10).

 

Treść raportu

 

W związku z powyższym Wójt Gminy powołał komisję do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Komisja w składzie: pracownik tut. Urzędu w asyście funkcjonariusza Policji w terminie odwrotnym będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie miejscowości Strzałkowo. Właściciele nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska są zobowiązani do udostepnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie przepisów kodeksu ds. wykroczeń. Kontrole prowadzone będą na podstawie w/w ustawy oraz w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego i tzw. „uchwały antysmogowej”.

                                                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *