by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Strzałkowo

 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

 

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno-i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

 

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

 

• 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
• 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

 

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

 

1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line
2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

 

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Strzałkowo, dnia 29.06.2021r.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                          /-/ Dariusz Grzywiński

 

Do pobrania:

1. Informator dla właścicieli i zarządców budynków
2. Ulotka informacyjna
3. Deklaracja -Formularz A -budynki i lokale mieszkalne
4. Deklaracja -Formularz B -budynki i lokale niemieszkalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *