by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Od dnia 18.12.2023 roku, dwa razy w tygodniu,na terenie gminy Strzałkowo, będą prowadzone kontrole palenisk przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Strzałkowo. Kontrole dotyczyć będą głównie nielegalnego spalania odpadów, jakości stosowanych paliw, rodzaju źródła ciepła oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Kontrolowana osoba zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Kontrole będą przeprowadzane w godzinach od 8:00 do 20:00.

Niewpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu grozi karą.

Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości i powtórnie skontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona jest również działalność edukacyjna na temat: konieczności wymiany starych, pozaklasowych pieców na nowocześniejsze urządzenia grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *