by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

W związku z pracami nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w terminie do 22 października 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej Gminy.

Zgłoszenia dot. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie Gminy Strzałkowo należy kierować do Urzędu Gminy w Strzałkowie w terminie do dnia 15października 2021 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – na terenie jakiej działki,
– powierzchnia uprawy w ha

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod numerem telefonu 63 2746-056

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *