by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Urząd Gminy w Strzałkowie informuje, że zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.

Wniosek o umorzenie podatku rolnego można złożyć po terminie płatności podatku.

Umorzenie podatku jest możliwe jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowej.

Z umorzenia zaległości podatkowej może skorzystać podatnik, u którego zaistniały przesłanki mające wpływ na obniżenie zdolności płatniczej.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy na podstawie zebranego materiału dowodowego, wyjaśniającego stan faktyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *