by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

INFORMACJA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Spółka Eko-Dbaj informuje o zatwierdzonej decyzją nr PO.RZT.70.38.2022/D/MZ z dnia 6 lipca 2022 r. , wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.

 

Ceny jednostkowa za 1 m³ dostarczonej wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 1 m³ odprowadzanych ścieków w gminie Strzałkowo wynosi:

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA WODY

Ceny i stawki opłat
Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto netto netto netto netto netto
W1 4,00 5,94 4,00 5,94 4,00 5,94
W2 4,14 5,94 4,14 5,94 4,14 5,94
W3 4,48 5,94 4,48 5,94 4,48 5,94

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Ceny i stawki opłat
Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Cena
[w zł/m³]
Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto netto netto netto netto netto
K1 6,53 4,55 6,54 4,55 6,54 4,55
K2 6,62 4,55 6,62 4,55 6,62 4,55
K3 13,75 4,55 13,81 4,55 13,85 4,55

 

Do taryfowych cen i stawek opłat nalicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 10.08.2022 r.

 

Wniosek taryfowy wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup taryfowych dostępny jest w BOK Strzałkowo Al. Wyszyńskiego 6 oraz na stronie internetowej www.eko-dbaj.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *