by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W miesiącach od czerwca do października 2022 r. Gmina Strzałkowo przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych zrealizowała zadanie pn.:

 

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

W ramach zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku 230 m, w obrębie geodezyjnym Strzałkowo oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 810 m w obrębie geodezyjnym Rudy.

 

Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 137 250,00 zł. Pozostałą część inwestycji sfinansowano ze środków gminnych.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                         /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

Informację przekazano społeczności lokalnej poprzez:
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach
– zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

Tablica informacyjna dotycząca budowy ul. Jodłowej w Strzałkowie

Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi w m. Rudy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *