by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W miesiącach od czerwca do października 2022 r. Gmina Strzałkowo przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych zrealizowała zadanie pn.:

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

W ramach zadania nawierzchni wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na odcinku 171 m w obrębie geodezyjnym Strzałkowo.
Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 79 000,00 zł. Pozostałą część inwestycji sfinansowano ze środków gminnych.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                          /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

Informację przekazano społeczności lokalnej poprzez:
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach
– zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

Tablica informacyjna dotycząca budowy ulicy Ogrodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *