by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Rada Gminy Strzałkowo jednogłośnie uchwaliła budżet na 2021 rok. Zakłada on dochody w wysokości 51.946 976 zł, a wydatki – 52.348 372 zł.

Na zadania majątkowe Gmina zamierza przeznaczyć 5.014 351 zł co stanowi 9,58% ogółu wydatków. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Strzałkowie i Wólce oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Skarboszewie (3.435 351 zł), rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (150 000 zł), budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (160 000 zł), budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Świerkowej w Strzałkowie (230 000 zł), przebudowa drogi gminnej Katarzynowo – Podkornaty (130 000 zł), budowa ulicy Świerkowej (500 000 zł).

Poza wymienionymi zadaniami wystąpiono z wnioskami do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na budowę: hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie (5.210 000 zł), sali wiejskiej w Skarboszewie (840 000 zł) oraz sali wiejskiej w Paruszewie (820 000 zł).

Wzorem lat ubiegłych Gmina wspierać będzie mieszkańców poprzez udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę starych pieców węglowych na urządzenia wytwarzające źródła energii służące ochronie środowiska w kwocie odpowiednio: 34 000 zł i 120 000 zł. W budżecie zapisano również 45 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *