by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy
węgiel

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać od dnia 17 sierpnia 2022 roku do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie oraz w punkcie podawczym tut. Urzędu Gminy. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą platformy epuap Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie (identyfikator 9u1u64rlm1) Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Zgodnie z art.63 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wszelkie informacje o wsparciu w postaci dodatku węglowego uzyskacie Państwo pod nr tel. 063/2756018, 063/2746030, 063/2746039.

 

Wzór wniosku (PDF)

Klauzula RODO (PDF)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *