by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 16 do 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy prowadzone jest badanie statystyczne z zakresu rolnictwa „Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym” (formularz AK-R).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 16 do 20 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 28 do 31 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *