by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 888) – w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Strzałkowo nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XXIII/220/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty zawiadamiam, że od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

– zbiórka odpadów komunalnych – 21,00 zł/osobę/miesiąc,

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 63,00 zł/osobę/miesiąc,

-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 0,50 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Opłaty w zmienionej wysokości należy uiszczać od dnia 1 lipca 2021 r. na dotychczas przyjętych zasadach.

 

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie informuję, że przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa (oddział w Słupcy ul. Wspólna 8).

 

Harmonogramy będą dostarczane przez ZGKiM Kleczew do każdej nieruchomości oraz są dostępne na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 pok. nr 17 lub pod nr tel. 63 274 60 55.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                         /-/ Dariusz Grzywiński
Strzałkowo, dnia 18.06.2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *