by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT

 

W związku z zainteresowaniem osób chcących się ubiegać o zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo, Urząd Gminy wyjaśnia, że uzyskanie ww. zezwolenia jest możliwe po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Strzałkowo i dołączeniu wszystkich niezbędnych załączników zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), tj.:

– zaświadczenie / oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

– kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych z pojazdów asenizacyjnych przez eksploatatora stacji zlewnej,

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z kserokopią  dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych,

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa,

– kopia umowy na korzystanie z myjni pojazdów asenizacyjnych / dokumentu potwierdzającego posiadanie myjni,

– dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

 

                                                                                                                                       Urząd Gminy Strzałkowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *