by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Sekretariat Generalny ONZ we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii seminarium dot. zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku, w godz. 14:00 – 15:30 za pomocą platformy MS Teams w języku angielskim.

 

Podczas seminarium zostanie omówiony system, procedury i wymagania, które należy spełnić by uczestniczyć w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. Przewidziano także czas na serię pytań i odpowiedzi.

 

Wydarzenie to organizowane jest wyłącznie dla firm i organizacji polskich.

 

Oferta na rynku projektów ONZ, to zamówienia na produkty i usługi o wartości średnio 22 mld USD rocznie. Rynek ten stale rozwija się i corocznie zwiększa swoją wartość. Profil oraz skala zamówień to możliwość zagranicznej ekspansji na często trudne i egzotyczne rynki oraz wzmocnienie wizerunku firm. Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. ONZ poszukuje towarów i usług ze wszystkich branż, m.in. takich jak: usługi transportowe, magazynowe i pocztowe, produkty spożywcze, napoje, leki, środki antykoncepcyjne, sprzęt medyczny, sprzęt laboratoryjny, szczepionki, materiały farmaceutyczne, zespoły ratownictwa medycznego, paliwa i smary, żywność i napoje, sprzęt IT/ITC, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, transport lotniczy, pojazdy, urządzenia do zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, „zielonych” rozwiązań energetycznych i infrastrukturalnych, zarządzania odpadami, a także usługi szkoleniowe, konferencyjne i gastronomiczne.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: mzp@mrit.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2022 roku (środa).

 

Zgłoszenia MUSZĄ zawierać następujące informacje:

 

  • Oficjalna nazwa firmy (bez skrótów)
  • Branża – zgodnie z zakładką „Branża” z załączonego dokumentu
  • Kategoria usług – zgodnie z zakładką „Kategoria usług” z załączonego dokumentu
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • E-mail służbowy
  • Strona internetowa firmy
  • 6-cyfrowy numer UNGM – gdy firma jest zarejestrowana w United Nations Global Marketplace (UNGM).
  • Poziom rejestracji (Basic, Level 1 lub Level 2) – gdy firma jest zarejestrowana w UNGM
  • Czy właścicielem firmy jest kobieta? odpowiedź: tak/nie
  • Czy firma zatrudnia osoby niepełnosprawne? odpowiedź: tak/nie

 

Ze względu na konieczność wysłania informacji do ONZ, zgłoszenia po wyżej wskazanym terminie lub niepełne nie będą akceptowane.

 

Seminarum przewidziano dla ograniczonej liczby osób. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium przeprowadzanym przez samych pracowników odpowiedzialnych za zamówienia Systemu Narodów Zjednoczonych!

 

Organizacje przedsiębiorców i wsparcia biznesu prosimy o szeroką dystrybucję niniejszego zaproszenia.

 

 

Z poważaniem,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *