by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informujemy, że Gmina Strzałkowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Posiadacze odpadów rolniczych z terenu Gminy zainteresowani usunięciem ze swoich nieruchomości ww. odpadów rolniczych powinni złożyć ankietę (do pobrania TUTAJ) w tut. Urzędzie, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo w terminie do 16 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Nie będą przyjmowane odpady:

 

  • od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety;
  • przewyższające zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów;

 

Ankietę można także pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy oraz u sołtysa.

 

Termin realizacji działania przewidziany jest na kwiecień – maj 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *