by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza przedsiębiorców mikro, małych i średnich na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

 

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym zaprezentowane zostaną możliwości dotacyjne dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027.

 

Spotkanie będzie jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w formie videokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału w spotkaniu.

 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 29 czerwca 2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: wde@arrkonin.org.pl

 

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Maciej Sytek

 

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników

 

1. Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Maciej Sytek

 

2. Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”
w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ” – Kierownik projektu – Monika Bielakowska-Kasznia

 

Możliwości dotacyjne dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027 – ekspert ds. przedsiębiorczości – Beata Wieliczko

 

3. Programy dotacji dla firm w latach 2021-2027 :

• Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej
• Fundusze unijne na poziomie krajowym i regionalnym – Umowa Partnerstwa

 

4. Przemysł 4.0 – koncepcja rozwoju, która będzie silnie wspierana w nowej perspektywie funduszy UE:

• Koncepcja Przemysłu 4.0
• Program pilotażowy PARP „Przemysł 4.0” – wstęp do przyszłych programów dotacji dla firm sektora MŚP (zasady udziału, kryteria oceny)
• „Mapa drogowa” jako baza przyszłych projektów

 

5. Możliwości rozwoju firm MŚP z Wielkopolski Wschodniej i promowanie nowych produktów/usług/technologii na rynkach zagranicznych – prezentacja, opinie i dyskusja uczestników spotkania

 

Podsumowanie spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *