by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W piątek, 1 września odbyło się oficjalne pożegnanie Małgorzaty Grzelak, która po blisko 37 latach pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo, przeszła na emeryturę.

 

Małgorzata Grzelak jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych. Całe swoje zawodowe życie związała z Samorządem Gminy Strzałkowo. Po odbyciu stażu w Urzędzie Gminy zatrudniona została na stanowisku referenta ds. podatków, a następnie inspektora ds. obsługi prawnej. 1 grudnia 1986 r. objęła stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Strzałkowie. Funkcję tę pełniła do 2 sierpnia br.

 

W środowisku lokalnym znana jest z nowatorskich i niekonwencjonalnych form pracy promujących czytelnictwo i działalność biblioteki. To z jej inicjatywy od 1996 r. w placówce prowadzone są cotygodniowe zajęcia biblioterapeutyczne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku latach program zajęć został włączony do standardu metod terapeutycznych stosowanych w DPS w Strzałkowie. Jest też inicjatorką, m.in. „Rowerowych Rajdów Seniora”, „Spotkań Ludzi Ciekawych Świata” i wystaw artystycznych w galerii biblioteki.

 

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana. Do jej najważniejszych wyróżnień należą: odznaka Zasłużony Działacz Kultury nadawana przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz brązowy medal „Zasłużonym Kulturze – Gloria Artis”, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Również biblioteka pod jej kierownictwem była doceniana i wyróżniana, m.in. nagrodą Marszała Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie upowszechniania dóbr kultury za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych; certyfikatem „Najlepszy w Polsce” za wieloletnią, systematyczną  pracę na rzecz aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych; nagrodą dla najlepszej biblioteki promującej środowisko lokalne oraz wyróżnieniem honorowym „Złote Strzałki”.

 

Podczas piątkowej uroczystości Małgorzata Grzelak podziękowała za współpracę i wsparcie Wójtowi Gminy Strzałkowo, pracownikom biblioteki oraz wszystkim, z którymi przez lata realizowała swoją misję.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *