by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Władze gmin: Strzałkowo, Słupca, Powidz i Ostrowite podpisały porozumienie z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu dotyczące ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy.

 

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Strzałkowo zobowiązała się do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  planu miejscowego, w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy w miejscowości Powidz w obrębach geodezyjnych: Babin Olędry, Ostrowo Kościelne, Skąpe. Koszty przygotowania dokumentów pokryje Skarb Państwa – Resort Obrony Narodowej. 

 

W imieniu Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu porozumienia podpisał Szef WZI płk Tomasz Janusz, natomiast w imieniu gmin: Dariusz Grzywiński – Wójt Gminy Strzałkowo, Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca, Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz i Mateusz Wojciechowski – Wójt Gminy Ostrowite. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *