by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

 

Rok 2020 był czasem wyjątkowym i bardzo trudnym. U jego progu nikt z nas nie spodziewał się, że nasze życie tak diametralnie się zmieni i będziemy musieli nauczyć się żyć w nowej, niełatwej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w znaczący sposób wpłynęła również na funkcjonowanie Samorządu Gminy. W trosce o wspólne bezpieczeństwo musieliśmy wprowadzić ograniczenia w pracy Urzędu Gminy oraz odwołać zaplanowane imprezy kulturalne i obchody rocznic historycznych. Tym bardziej cieszymy się, że choć w symboliczny sposób udało nam się uczcić Jubileusz 30- lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce poprzez wydanie pamiątkowych medali dla osób związanych z lokalnym Samorządem na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Medale zostały wręczone indywidualnie. Otrzymali je m.in. radni obecnej i poprzednich kadencji, społecznicy oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy.

 

Kolejne obostrzenia i zakazy nie wpłynęły w sposób znaczący na rozwój naszej Gminy w zakresie inwestycji, na które przeznaczyliśmy łącznie 5.230.227,79 zł. Pomimo trudności udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, które przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

 

Najważniejsze inwestycje 2020 roku:

 

– budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie – 538.674,00 zł,

– budowa stacji uzdatniania wody w m. Brudzewo – 109.947,00 zł,

– budowa rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – 141.457,02 zł,

– droga w m. Staw – 1.719.099,10 zł,

– droga w m. Skarboszewo – 275.772,06 zł,

– nowe nawierzchnie dróg w: Wólce, Młodziejewicach i Strzałkowie (ul. Górna, Rolnicza i Andrzejewskiego) – 243.496,27 zł.

– dokumentacja na budowę drogi w m. Łężec – 105.205,93 zł,

– dofinansowanie budowy drogi z Sierakowa do Strzałkowa – 882.643,88 zł

– budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo – 123.393,17 zł.

– budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzałkowie – 37.586,72 zł.

– oświetlenie uliczne – 191.647,00 zł.

– sala wiejska w Młodziejewicach – 106.914,00  zł

– nowy plac zabaw w Kokczynie i uzupełnienia istniejących -51.570,28,

– samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii zajęciowej w Babinie – 90.080,50 zł.

Ponadto, w połowie lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo”. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 3 487 694 zł z czego 1 787 304 zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach zadania „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Po odliczeniu podatku VAT udział własny Gminy wyniesie 1 048 219 zł. Przetarg na realizację zadania został rozpisany jeszcze w 2020 roku, aktualnie Gmina jest na etapie badania złożonych ofert.    

 

Jednym z największych wyzwań dla Samorządu w czasie pandemii jest zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji nauki zdalnej dla dzieci z gminnych szkół. W tym celu Gmina dwukrotnie aplikowała o środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Za otrzymane środki udało się zakupić 53 laptopy i 30 tabletów do zdalnej nauki na łączną kwotę 125 000 zł.

 

Szkoły oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy włączyły się również w akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców. Przygotowano 6 000 szt., a ich dystrybucją zajęli się strażacy ochotnicy ze wszystkich gminnych jednostek OSP.

 

Na zakończenie kilka danych statystycznych dotyczących minionego roku.

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Strzałkowo liczyła 10 077 mieszkańców, z czego 5 352 dotyczy Strzałkowa. Dla porównania, dziesięć lat temu było nas 10 012 (Strzałkowo: 5 226) co oznacza wzrost odpowiednio o 65 (Strzałkowo: 126) osób. W 2020 roku urodziło się 98 dzieci – o 6 mniej niż w roku 2019, a zmarło 101 – tyle samo co w analogicznym okresie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *